Big Bore Kit

Material > Titanium

  • Yfz450 Yfz 450 Big Bore Kit 480cc +3 Cylinder 98mm Piston Top End Rebuild Kit
  • Yfz450x Yfz 450x Big Bore Kit 480cc +3 Cylinder 98mm Piston Top End Rebuild Kit
  • 99+ Yz250 Yz250x 72mmn Head Big Bore Cylinder Head Titanium Stud 12 Pt Nut Kit